Visie & missie

Het personeel en de vrijwilligers van het Neerhof plaatsen vier kernprincipes centraal in onze werking. Deze geven richting aan ons dagelijks denken en doen en vormen zo de basis van onze visie en de inspiratie die we op onze bezoekers hopen over te brengen. U vindt hier een korte beschrijving van de kernwaarden.


Als actief educatief centrum en biologisch landbouwbedrijf ontvangen we kinderen, jongeren en volwassenen om al doende te leren over landbouw en natuur. Levensecht leren, vrij spel en onthaasting staan daarbij centraal.

Een educatieve plek:
De boerderij, de dieren, de gewassen en de aanwezige natuur zijn het vertrekpunt van ons educatief project. Leren betekent bij ons levensecht leren zowel in groep als individueel. Daarbij is er veel aandacht voor autonomie, verbondenheid en competentie. We vermijden het ‘moeten’, bieden keuzemogelijkheden aan en geven positieve feedback.

Duurzaamheid staat voorop:
We bekijken duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan we niet alleen klimaat, maar ook een duurzame relatie met bezoekers, klanten en partners. We gaan op zoek naar structurele samenwerkingen waarin gelijkwaardigheid een kernwoord is. Dit duurzaamheidsstreven maken we kenbaar door de manier waarop we ons gedragen en samenwerking opzetten.

 Een plek voor iedereen:
Het Neerhof staat open voor iedereen en iedereen zal er in zijn eigenheid gerespecteerd worden. We streven binnen de mogelijkheden van onze draagkracht (mens, dier en natuur) naar zoveel mogelijk kansen tot betrokkenheid

 Historisch én met zin voor de toekomst
De geschiedenis eren we in eerste plaats door de gebouwen en het landschap zoveel mogelijk te respecteren. Met de geschiedenis gaan we ook aan de slag maar dan als onvoltooid verleden. Er is blijvende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

Het Neerhof

Het Neerhof is de jeugd- en gezinsboerderij van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met als motto: "Handen uit de mouwen, laarzen in de modder, haren in het stro!" Meer over het Neerhof

Openingsuren

Speelweide & dieren
Maandag - vrijdag open van 9:00 – 17:00

Zondag open van 13:00 - 17:00

Hoevewinkel & cafetaria
Woensdag & zondag open van 13:00 - 17:00

Op feestdagen is de boerderij gesloten.

Partners

Ons adres

Het Neerhof vzw Neerhofstraat 2 1700 Dilbeek Tel. 02 569 14 45 info@neerhof-vzw.be

Onze Nieuwsbrief