Visie - Het Neerhof

Visie

Het personeel en de vrijwilligers van het Neerhof plaatsen vier kernwaarden centraal in onze werking. Deze geven richting aan ons dagelijks denken en doen en vormen zo de basis van onze visie en de inspiratie die we op onze bezoekers hopen over te brengen. U vindt hier een korte beschrijving van de kernwaarden. Als u meer wenst te weten over de concrete doelstellingen die we daaraan koppelen kan u het bijgevoegde document raadplegen.

Het Neerhof is:

  • Een educatieve plek, met de nadruk op actief.

 De boerderij, de dieren, de gewassen en de aanwezige natuur zijn het vertrekpunt van ons educatief project. Leren betekent bij ons ervaringsgericht leren binnen de dynamiek van de groep alsook in individueel processen. Deze leerprocessen gebeuren begeleid maar er worden ook voldoende stimulansen voorzien om tot spontane leerervaringen te komen. Voor elk doelpubliek werken we vanuit onze pedagogische benadering aan een aangepast aanbod.

  • Een plek waar duurzaamheid voorop staat.

 Binnen het kader van onze historische en beschermde vierkantshoeve en de omliggende 10 hectaren willen we zo consequent mogelijk zijn in ons duurzaam handelen. Dit duurzaamheidstreven willen we kenbaar maken en op een positieve manier uitdragen.

  • Een sociaal project waar voor iedereen een plek is.

Het Neerhof staat open voor iedereen en iedereen zal er in zijn eigenheid gerespecteerd worden. We streven binnen de mogelijkheden van onze draagkracht (mens, dier en natuur) naar zoveel mogelijk kansen tot betrokkenheid en inbreng bij het project. We trachten ook om zoveel mogelijk obstakels weg te werken die de toegang tot ons aanbod belemmeren.

  • Een historische plek met zin voor de toekomst.  

Het Neerhof dat is heel wat geschiedenis. Die geschiedenis willen we eren door in de eerste plaats de gebouwen en het landschap te respecteren. Met die geschiedenis willen we ook aan de slag gaan, maar dan als een onvoltooid verleden en dus met een blijvende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Het Neerhof

Het Neerhof is de jeugd- en gezinsboerderij van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met als motto: "Handen uit de mouwen, laarzen in de modder, haren in het stro!"

Meer over het Neerhof

Ons adres

Het Neerhof vzw
Neerhofstraat 2
1700 Dilbeek

Tel. 02 569 14 45
info@neerhof-vzw.be

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten