Tienervakantie zomer 2

Ben je 10,11, 12 of 13 jaar in 2020? Kom dan een hele week mee de handen uit de mouwen steken en spelen op de boerderij.

Elke boerderijdag begint om 9 uur en eindigt om 17 uur.
( toezicht = 8u – 17u30 )

Je verzorgt de dieren in een kleine groep, laarzen en reservekledij zijn nodig! Ook pantoffels voor binnen breng je mee op maandag, vrijdagavond neem je alles terug mee 🙂

1x/week kookt je groep voor iedereen, dit is een 10-uurtje, een warm middagmaal met dessert en een 4-uurtje.

Elke vakantie staat in een thema, da’s handig voor de inkleding van spelletjes en als omkadering.

Tijdens deze tienervakantie blijven de deelnemers donderdagavond in een grote tent slapen!

Tot dan!

Deze week kost 150 euro, maaltijden en een superbegeleiding inbegrepen (en 1 overnachting met avondmaal en ontbijt).
Inschrijven kan online vanaf maandag 6 januari om 12u.

Belangrijke info bij het inschrijvingsformulier:

 • Alle inschrijvingen verlopen online en u betaalt direct via ons inschrijvingssysteem,
 • U kan slechts 2 kinderen per keer inschrijven.
 • Vul onder ‘personal information’ uw eigen gegevens in en pas daaronder de gegevens van het kind. GSM nummer doorgeven van contactpersoon is verplicht.
 • Per kamp worden er 35 kinderen toegelaten. Eens dit aantal bereikt is, zal het systeem geen betalingen meer aanvaarden. Indien u graag op de wachtlijst terecht komt, kan u een mail sturen met daarbij de vermelding van:
       • gsmnr contactpersoon en email
       • welk kamp
       • gegevens van uw kind (naam, voornaam, geboortedatum, veggie of niet, allergieën, bijzondere noden (ADHD, Diabetes, hoog sensitief etc…)
 • Het Neerhof werkt inclusief en wil ook kinderen met bijzondere noden de kans geven om aan een kamp deel te nemen. Vermeld eventuele noden bij de opmerkingen van het inschrijvingsformulier. Met de begeleiding wordt steeds gezocht naar een goed evenwicht binnen de groep. Het Neerhof behoudt zich dus het recht voor om een inschrijving alsnog te annuleren.

Bij het online betalen gaat U akkoord met ons reglement:

 • Tetanus vaccinatie is verplicht, Het Neerhof kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien uw kind hiervoor niet is ingeënt met alle mogelijke gevolgen…
 • Indien een kind om welke reden dan ook het kamp vroegtijdig dient te verlaten, of alleen naar huis mag gaan, verwachten wij dat dit tijdig aan de verantwoordelijke animator schriftelijk wordt meegedeeld.
 • Sportief gedrag, netheid, respect voor anderen en voor het materiaal zijn houdingen waar wij veel belang aan hechten. Herhaald ongepast gedrag zal door de animatorengroep worden besproken. Ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld en in het slechtste geval zal de deelnemer het boerderijkamp dienen te verlaten.
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen en dienen zelf echter ook aangesloten te zijn bij een ziekenfonds. Bij ernstige blessure of ziekte tijdens het kamp, zullen wij een arts raadplegen en de ouders of grootouders onmiddellijk verwittigen.
 • De kinderen dienen allemaal Nederlands met elkaar te spreken, de animatoren zijn niet opgeleid om Franstalige kindjes te begeleiden. Het Neerhof is GEEN taalkamp. Wanneer de Nederlandse taal een groot probleem blijkt te zijn hebben we het recht de deelname van uw kind te schrappen zonder terugstorting van het inschrijvingsgeld.
 • Terugbetaling inschrijvingsgeld voor een annulatie vOOr aanvang van het kamp, is enkel mogelijk wanneer er een ander kind in de plaats is ingeschreven.
 • Indien uw kind bij aanvang van of tijdens een kamp ziek valt, is er alleen terugbetaling mogelijk mits een doktersbriefje en afwezigheid van minstens 3 dagen.
 • Wij zijn een boerderij en er wordt dus dagelijks met o.a. hooi en stro gewerkt en gespeeld. Het vroegtijdig stop zetten van het kamp wegens allergieën aan dieren, stro, en dergelijke is geen reden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Bij allergieën dient uw kind zijn eigen medicatie mee te nemen en in te nemen op eigen verantwoordelijkheid.
 • Indien U de nodige informatie omtrent de noden of aandacht van uw kind niet doorgeeft op het inschrijvingsformulier, kunnen we alsnog de deelname van uw kind annuleren (zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld) als blijkt dat er extra nodige aandacht voor uw kind nodig is en dit door ons niet kan worden gegeven of het onze werking belemmert. U zal dan door de hoofdbegeleider aangesproken worden.
 • Bij doorgeven van een foutieve geboortedatum, waardoor uw kind te jong of te oud is om deel te nemen aan het kamp, behouden we het recht om de deelname te annuleren op eendert welk ogenblik zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Extra nuttige info:

 • Elke dag start om 9 uur en eindigt om 17 uur.
 • Toezicht is voorzien vanaf 8u00 ‘s ochtends tot 17u30 .
 • De kinderen hoeven geen drank of picknick mee te brengen. Wij zorgen voor een tienuurtje, een middagmaal en een vieruurtje.
 • Waardevolle zaken (juwelen, GSM, MP3, …) laat je beter thuis.. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging aan persoonlijke zaken. Verloren voorwerpen worden max. 2 weken bijgehouden.
 • Laarzen, werkkledij, wisselkledij en pantoffels (voor binnen) zijn een must.
 • Je goede humeur en werklust zijn zeer welkom.

Wij danken u in elk geval voor het vertrouwen in onze organisatie.

Inschrijven

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.